fbpx

מה ההבדלים בתצוגת ההזמנה

תצוגה של מספר תאריכים היא תצוגה התלויה בשירותים שאתם מספקים, אם יש לכם שירותים בפרקי זמן שונים אפשרות זו היא מומלצת. תצוגת תאריך בודד היא תצוגה המותאמת לאלו מכם המציעים שירותי לפי מחירים קבועים או לשירותים לפי כל היום.

הגדרות מומלצות במנהל ההזמנות
הגדרות מומלצות במנהל ההזמנות
שאלות נוספות