fbpx

האם ניתן למחוק או לערוך הכשרה

כן. לשם מחיקה עליך לבחור את השורה הרצויה ולסמן את תיבת הבחירה מצד ימין, לאחר מכן יש ללחוץ על סימן פח האשפה בראש הטבלה

לשם עריכה יש ללחוץ על כפתור העריכה המופיע בעמודה האחרונה בשורה הרצויה, לאחר מכן בחלון הנפתח יש לבצע את השינויים וללחוץ שמירה.

עריכת הכשרה
מחיקת הכשרה
שאלות נוספות